Inici  |  Reglament  |  Inscripcions  |  La Mini  |  Resultats  |  Recorregut  |  Arribar  |  Obsequis  |  Contacta'nsA l'edició del 2022 vam conseguir 5.000€ més per a la recerca contra el càncer de ronyó que s'afegeixen als 55.539 de les 9 edicions anteriors. Ja són prop de 60.000€ els que "Els 10 km de Les Franqueses" porta donats a l'Hospital de Sant Pau.


any 2012

any 2013

any 2014

any 2015

any 2016

any 2018


any 2019

any 2021

any 2022


...i cada any aconseguim una mica mes:A continuació us expliquem a què es destinen els fons recaptats:

Investigació en carcinoma renal

Des de fa 10 anys es disposen de noves teràpies eficaces en el tractament d’aquesta malaltia

Però presenten 3 inconvenients:

-No aptes per a tots els pacients
-Són tòxiques
-Són cares

  Cal, per tant, factors que permetin predir quins pacients respondran correctament a aquests tractaments evitant un tractament innecessari i tòxic per poder aplicar altres tractaments alternatius.


Hipòtesis

-Si se selecciona mostres de tumors a pacients que hagin respost molt bé a aquestes teràpies es podran identificar factors pronòstic i que no estarien presents en pacients amb resposta més pobre al tractament.

-La identificació d’aquest factor és el que permetrà predir la probabilitat d’èxit en altres pacients


Pla de treball i resultats

En una primera fase, secuenciació del genoma d’un pacient amb una excel·lent resposta a un inhibidor de mTOR, una de les teràpies disponibles en carcinoma renal metastàsic. D’identificar-se una mutació, validació dels resultats en una mostra més àmplia.

RESULTATS
Se ha sequenciat el DNA d’un tumor d’un pacient amb una resposta espectacular a un inhibidor de mTOR, identificant-se una mutació en el gen de la Tuberosis Esclerosa, gen que està lligat a l’actividad de mTOR, pel que justificaria perfectament la resposta observada.

PLA FINAL.
Publicació dels resultats inicials en una revista especialitzada i ampliació de la mostra a més pacients amb bona resposta al tractament per a validar els resultats obtinguts.

Organitzadors: Patrocinador: