Inici  |  Reglament  |  Inscripcions  |  La Mini  |  Resultats  |  Recorregut  |  Arribar  |  Obsequis  |  Contacta'nsREGLAMENT DE “ELS 10 KM DE LES FRANQUESES CONTRA EL CÀNCER”


Article 1 : Data
La data de celebració serà el diumenge 20 de Novembre de 2022 a les 10 hores del matí.

Article 2 : Sortida i arribada:
La sortida i arribada seran a la Zona esportiva municipal s/n de Les Franqueses del Vallès (08520).

Article 3 : Distància i circuit:
La distància és de 10.000m homologada per la FCA
El circuit és urbà i d’asfalt
Cursa controlada per jutges del Comité Català de Jutges de La Federació Catalana d’Atletisme


Article 4 : Participació
Cursa a peu oberta a tothom que tingui més de 14 anys el dia de la cursa i que accepti i respecti tant la distància com el reglament. Els menors d’edat hauran de presentar l’autorització d’un dels pares o tutors.

Article 5 : Categories
Classificació general masculina i femenina i per categories

Article 6 : Inscripcions

    Preu
    El preu de la inscripció és el següent:
    - 12 € fins el 13 de Novembre de 2022
    - 15 € des del 14 de Novembre fins el 16 de Novembre de 2022 a les 24:00

    Tots els corredors hauran de córrer amb xip de l’empresa CHAMPIONCHIP i hauran de facilitar el codi del xip groc de la seva propietat en el moment de fer la inscripció. Si no es disposa de xip groc en propietat l’organització facilitarà l’ús d’un xip blanc en lloguer que s’haurà de retornar obligatòriament immediatament després d’arribar a meta. Es cobraran 2€ més per la inscripció en cas de necessitar el lloguer del xip.

    Termini Inscripcions
    Les inscripcions es tancaran el 16 de Novembre a les 24:00 o bé quan hi hagi 500 inscrits.

    Lloc Inscripcions
    INTERNET: www.els10delesfranqueses.cat i a la web www.championchip.cat

    Donació solidària:
    L’objectiu de la cursa és recaptar fons per finançar projectes d’investigació i recerca contra el càncer de ronyó.
    L’entitat beneficiària de la donació és la FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE RECERCA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU ( www.iibsantpau.cat )

    Recollida de dorsals
    El mateix dia de la cursa des de les 8:30 fins a les 9:30. Per tal de recollir el dorsal i/o xip serà imprescindible ensenyar un document d’identitat oficial ( DNI / carnet de conduir o passaport ) i la llicència federativa en cas d'estar federat.

Un cop acceptada la inscripció, no es tornarà l’import de la mateixa. La inscripció a la cursa és personal i intransferible.

Article 7 : Serveis

    Avituallaments
    Es farà 1 avituallament líquid al km 5 aprox a la cursa, i un avituallament amb esmorzar a l’arribada.

    Guarda-roba i vestidors
    Els atletes participants podran utilitzar el guarda-roba i els vestidors que l’organització indicarà a l’arribada (sempre i quan la normativa COVID i el Patronat d’Esports de Les Franqueses ho autoritzin)

    Obsequi
    Tot participant rebrà una samarreta de la cursa.

    Els corredors podran triar la talla de la samarreta al recollir el dorsal mentre n’hi hagin de totes les talles. Per tant es recomana que si es vol triar la talla no esperar-se al darrer moment per recollir el dorsal.

Article 8 : Tancament de la Cursa

La cursa es tancarà després de 90 minuts de la sortida oficial.

Article 9 : Cronometratge i Classificacions:

Per poder prendre part a la cursa i optar a classificar-se, és obligatori córrer amb el xip i dorsal. Tots els participants hauran de portar el xip lligat en una de les sabatilles.

Les classificacions oficials es podran consultar a: www.els10delesfranqueses.cat i a www.championchip.cat

La cursa és puntuable per la Lliga internet de Championchip

Article 10 : Trofeus

Hi haurà els següents trofeus :
    - Als tres primers atletes masculins
    - A les tres primeres atletes femenines
    - Al primer atleta masculí i femení 40 (nascut l’any 1982 o anteriors)
    - al primer atleta mascuí i femení 50 (nascut abans de l’any 1972 o anteriors)


L’entrega de trofeus es realitzarà 60 minuts després de l’arribada del primer atleta.
L'organització pot demanar el DNI o document similar per comprovar la identitat i/o data de naixement de l'atleta.

Article 11 : Reclamacions

Qualsevol impugnació sobre la classificació, categories, etc., serà cursada per escrit desprès d’haver- se fet oficials els resultats. Per fer qualsevol reclamació s’haurà d’abonar una quantitat de 50€, en concepte de dipòsit, que serà retornada si la reclamació és acceptada. La decisió presa per l’organització serà inapel·lable.

Article 12 : Desqualificacions

Els organitzadors de la cursa i el servei mèdic de la competició podran retirar durant la prova els atletes següents:
    - els que manifestin un mal estat físic.
    - els que no facin el recorregut complet.
    - els que no portin xip o dorsal o no el portin en el lloc designat per l’organització.
    - els que dobleguin o manipulin la publicitat del dorsal.
    - els que manifestin un comportament no esportiu, abans, durant i després de la carrera.
    - els que superin els temps mínim previst per completar la cursa o siguin superats pel cotxe escombra.

Article 13 : Vehicles

Només estaran autoritzats a seguir la cursa, els vehicles designats i acreditats expressament per l’organització.

Article 14 : Drets d’imatge

El sol fet d’inscriure's als 10 km de les Franqueses contra el càncer autoritza expressament l’organització, a la FCA, i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconeguts, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el mon, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d'inscrits, així com a les dels resultats

Article 15 : Protocol COVID

En el procés d’inscripció els participants hauran d’acceptar la declaració d’autoresponsabilitat asegurant que en aquest moment no tenen COVID-19 i que en cas que el dia de la cursa tinguin símptomes o infecció confirmada, renuncies a participar a la prova.

Article 16 : Altres

L'organització no es fa responsable dels accidents o altres perjudicis que la participació a la cursa pugui ocasionar als inscrits, abans, durant o després d'aquesta. No obstant això, l’organització disposarà de servei sanitari per a possibles urgències. L’organització tramitarà la llicència esportiva obligatòria d’un dia per tots aquells atletes no federats.Les Franqueses del Vallès, Setembre 2022


Organitzadors: Patrocinador: