<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html lang="es-CA"> <head> <title>Els 10 de Les Franqueses</title> <link rel="stylesheet" href="styles.css" type="text/css" media="all" /> <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico"> </head> <body leftmargin="0" topmargin="0" rightmargin="0" bottommargin="0" marginwidth="0"> <div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="950" height="231" align="left" valign="top"> <IMG src="els10dlfv.jpg"> </td> </tr> </table> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td align="left" width="16" height="32"><IMG src="menul.gif"></td> <td align="center" width="775" height="32" bgcolor="464646"> <FONT size=2 face=verdana color="808080"> <A HREF="index.htm" class="nav">Inici</A>&nbsp; |&nbsp; <A HREF="reglament.htm" class="nav">Reglament</A>&nbsp; |&nbsp; <A HREF="inscripcions.htm" class="nav">Inscripcions</A>&nbsp; |&nbsp; <A HREF="resultats.htm" class="nav">Resultats</A>&nbsp; | &nbsp;<A HREF="circuit.htm" class="nav">Recorregut</A>&nbsp; |&nbsp; <A HREF="arribar.htm" class="nav">Arribar</A>&nbsp; |&nbsp; <A HREF="obsequis.htm" class="nav">Obsequis</A>&nbsp; |&nbsp; <A HREF="contacte.htm" class="nav">Contacta'ns</A> </FONT> </td> <td align="right" width="16" height="32"><IMG src="menur.gif"></td> </tr> </table> <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"> <tr> <td width="940" align="left" valign="top"> <br> <br> <br> <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"> <tr> <td width="600"> <P><FONT size=2 face=verdana> Els 10 de Les Franqueses s una cursa solidria que pretn ajudar a la recerca i a la lluita contra el cncer de rony. <br> <br> Vine a crrer 10 Km a Les Franqueses del Valls. Bossa amb obsequis, samarreta tcnica de regal i entrep per a tots el corredors. <br> <br> <B>Distncia:</B> Circuit urb de 10 quilmetres (2 voltes de 5Km) <br> <br> <B>Quan:</B> el 19 de Novembre del 2017, a les 10:00 del mat <br> <br> <B>On:</B> al Pavell Municipal de Les Franqueses del Valls </FONT></P> </td> <td align="right" valign="top"> <iframe width="335" height="210" src="http://www.youtube.com/embed/BWugyM7ju_U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </td> </table> <br/> A l'edici d'enguany hem conseguit 8.000 ms per a la recerca contra el cncer de rony que s'afegeixen als 19.539 de les 4 edicions anteriors. <strong>Ja sn prop de 28.000 els que "Els 10 km de Les Franqueses" porta donats a l'Hospital de Sant Pau.</strong> <a href='donacions.htm'>Mes detalls...</a><br/> <br/> <img src="xec.jpg"/><br/> <br/><br/> <iframe width="100%" height="290" src="novetats.htm" frameBorder="0"></iframe> <br> <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"> <tr> <td align="left" valign="top" width="600"> <P><FONT size=2 face=verdana>Els beneficis d'aquesta cursa es destinen a l'investigaci contra el cncer de rony.</FONT></P> <br/> <P><FONT size=2 face=verdana>Cursa adherida al calendari oficial de la FCA <IMG src="fca.jpg"></FONT></P> </td> <td align="right" valign="top" width="340"> <A HREF="http://www.santpau.es"><IMG src="santpau.jpg"></A> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"> <br> <IMG src="hsep.gif"> <table align="center" style='width:100%'><tr> <td valign="center"> <span style='vertical-align:top; text-align:left; font:14px arial, sans-serif'> Organitzadors: </span> <A HREF="http://www.a4elkm.com"><IMG src="a4elkm.jpg"/></A> </td> <td valign="center"> <A HREF="http://www.lesfranqueses.cat"><IMG src="patronat.jpg"/></A> </td> <td valign="center"> <span style='vertical-align:top; text-align:left; font:14px arial, sans-serif'> Patrocinador: </span> <A HREF="http://www.pfizer.com"><IMG src="pfizer.jpg"/></A> </td> </tr></table> <br> <IMG src="hsep.gif"> <P align=left><FONT size=2 face=verdana>Amb el suport de: <br> <table align="center"> <tr> <td valign="center"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A HREF="http://www.taymory.com"><IMG src="taymory.jpg"/></A>&nbsp;&nbsp; </td> <td valign="center"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A HREF="http://www.centremediclaroca.com/"><IMG src="cmlr.jpg"/></A>&nbsp;&nbsp; </td> <td valign="center"> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<A HREF="http://www.carnstorrent.com"><IMG src="torrent.jpg"/></A> </td> </tr> <tr> <td valign="center"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="http://www.maggi.es"><IMG src="maggi.jpg"/></A> </td> <td valign="center"> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<A HREF="http://www.helendoron.com"><IMG src="HelenDoron.jpg"/></A> </td> <td valign="center"> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="http://www.pastasgallo.com"><IMG src="gallo.jpg"/></A> </td> </tr> <tr> <td valign="center"> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<A HREF="http://www.oxdsport.com/"><IMG src="oxd.jpg"/></A> </td> <td valign="center"> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A HREF="http://www.mbegranollers.es"><IMG src="mbe_mailboxes.jpg"/></A> </td> <td valign="center"> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<A HREF="http://www.caldoaneto.com"><IMG src="aneto.png"/></A> </td> </tr> <tr> <td valign="center"> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<A HREF="http://www.admarina.com"><IMG src="admarina.jpg"/></A> </td> <td valign="center"> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<A HREF="http://www.admarina.com"><IMG src="optimus.jpg"/></A> </td> <td valign="center"> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<A HREF="http://mabilsa.info/acerca-de.html"><IMG src="mabilsa.jpg"/></A> </td> </tr> <tr> <td valign="center"> &nbsp; </td> <td valign="center"> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <A HREF="https://www.kh7.es"><IMG src="kh7.png" style="margin:15px;"/></A> </td> <td valign="center"> &nbsp; </td> </tr> </table> </FONT></P> <br> </td> </tr> </table> </div> </body> </html>